ASVJ Petrosani
Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii, esti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii. Afla detalii aici. Inchide
Despre noi
Servicii
Proiecte
Informații Utile
Contact
RESTRICTII: Localitate: LUPENI Intre orele: 10:30 - 14:30 Zona: Cartier Stefan; 

Modalități facturare

 

Stabilirea consumului de apă facturat (consumul dumneavoastră se compune din):

1.Cantitatea de apă potabilă

2.Cantitatea de apă potabilă evacuată respectiv canal

3.Cantitatea de apă meteorică.

4.Reglari în cazul imobilelor tip condominiu.

Facturarea serviciilor de apă potabilă, canalizare și apă meteorică pentru imobile de tip condominiu:

Facturarea serviciilor de apă potabilă se face lunar până în data de 15 ale lunii următoare celei pentru care se facturează consumul.

Stabilirea cantităților de apă în vederea emiterii facturilor pentruimobilele cu mai multe nivele (tip bloc) se face astfel:

 1. Pe baza înregistrărilor contorului de apă aferent proprietății individuale (în cazul branșamentelor separate).
 2. Pe baza tabelelor cu citirile contoarelor din apartamente (tabelele sunt întocmite de către reprezentantul locatarilor și sunt predate lunar la centrele de încasări până în ultima zi lucrătoare a lunii în curs).

Dacă la scara de bloc este montat apometru de branșament, atunci la consumul stabilit conform punctelor 1 și 2., se adaugă diferența dintre consumul înregistrat de apometrul de branșament  și suma consumurilor aferente fiecărui imobil. Acestea se repartizează în mod egal pe unitate imobiliară și se facturează individual inclusiv agenților economici a căror consum de apă este contorizat de apometrul de branșament.

Dacă la scara de bloc este montat apometru general, dar sunt și apartamente necontorizate facturarea pentru aceste apartamente se face astfel: din consumul apometrului de branșament se scad consumurile apometrelor din apartamente, iar diferența se împarte la numărul de persoane din apartamentele necontorizate conform N29/1993.

Facturarea serviciilor de canalizare se face lunar odată cu emiterea facturilor de apă și reprezintă 90% din cantitatea de apă facturată. Acest serviciu se facturează pentru toți abonații din imobilele de tip condominiu.

Cantitatea de apă meteorică preluată în reţeaua de canalizare se facturează lunar conform normei specifice determinată analitic pe categorii de utilizatori, respectiv 0,90 mc/ap/lună indiferent de cantitatea de apă potabilă consumată.

Facturarea serviciilor de apă potabilă, canalizare și apă meteorică pentru gospodării individuale:

Facturarea serviciilor de apă potabilă se face lunar până în data de 15 ale lunii următoare celei pentru care se facturează consumul.

Stabilirea cantităților de apă ce urmează a fi facturate pentru clienții care domiciliază în gospodării individuale, se va face astfel:

 • Gospodăriile individuale dotate cu apometre cu telecitire vor fi citite prin intermediul cititoarelor radio, iar facturarea se va realiza lunar pe baza acestor citiri.
 • Pe baza consumului transmis online de către utilizatori.
 • În baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantităților de apă în sistem paușal, astfel cum sunt stabilite conform normativelor în vigoare, respectiv conform Normativului 29/1993 în următoarele situații:
  1. imobilul este necontorizat
  2. nu se asigură montarea contoarelor de apă în toate locurile de consum aferente proprietății individuale.
  3. nu se permite accesul operatorului pe proprietatea utilizatorului, în cazul suspiciunii de fraudă, pentru verificarea integrității contoarelor și a funcționării instalațiilor interioare de apă.
  4. dacă se constată defectarea contorului de branșament din vina dovedită a utilizatorului (situație în care se adaugă separat, cheltuielile justificative aferente înlocuirii acestuia)

 Ca fiind media cantităților de apă facturate în ultimele 3 luni anterioare de consum, pentru o perioadă de două luni, după care cantitatea facturată va fi determinată în baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantităților de apă în sistem paușal (Normativul 29/1993), astfel cum sunt stabilite conform normativelor în vigoare, pentru situațiile în care:

 1. contorul de branșament nu se poate citi
 2. contorul de branșament este defect ( blocat, distrus în urma închețului sau unui șoc mecanic)
 3. delegatul împuternicit al operatorului este împiedicat să citească aparatele de măsurare-înregistrare, când acestea se află pe proprietatea utilizatorului
 4. când se constată sigiliul deteriorat (rupt)

Facturarea serviciilor de canalizare se face lunar odată cu emiterea facturilor de apă și reprezintă 90% din cantitatea de apă facturată.

Pentru utilizatorii care se alimentează din surse proprii/alte surse și evacuează apa uzată în rețeaua publică de canalizare factura se va emite doar pentru componenta de canal cu 90% din:

 1. cantitatea de apă comunicată de prestatorul de servicii( ex: E.M. Lonea),
 2. cantitatea înregistrată de contorul de apă,
 3. cantitatea de apă stabilită în mod paușal, în funcție de numărul de persoane.

 Stabilirea cantității de apă meteorică preluată în rețeaua de canalizare se determină analitic pe categorii de utilizatori, respectiv 0,90 mc/imobil/lună indiferent de cantitatea de apă potabilă consumată.

Facturarea serviciilor de apă potabilă, canalizare și apă meteorică pentru asociațiile de proprietari:

Facturarea serviciilor de apă potabilă se face lunar până în data de 15 ale lunii următoare celei pentru care se facturează consumul, astfel:

 • după consumul înregistrat de apometrul de branșament montat la scara blocului;
 • după consumul înregistrat de apometrul individual montat pe branșamentul separat, pentru situațiile în care nu este apometru de branșament;

- angajatul responsabil cu asociațiile de proprietari va transmite la Centrele de Încasări fișele necesare consemnării indecșilor de către angajații din cadrul Serviciului Corp -Control, în urma citirilor contoarelor;

- fișele vor fi returnate Serviciului Comercial în vederea calculării consumurilor aferente fiecărei scări de bloc în parte;

- după efectuarea acestor calcule, fișele vor fi predate angajatului din cadrul Serviciului Comercial responsabil cu introducerea datelor în programul de facturare;

-după introducerea datelor se generează facturile și se tipăresc împreună cu anexele.

Facturarea serviciilor de canalizare se face lunar odată cu emiterea facturilor de apă și reprezintă 90% din cantitatea de apă facturată.

Cantitatea de apă meteorică preluată în reţeaua de canalizare se facturează lunar conform normei specifice determinată analitic pe categorii de utilizatori, respectiv 0,90 mc/ap/lună indiferent de cantitatea de apă potabilă consumată.

Facturarea serviciilor de alimentare cu apă potabilă, de canalizare și apă meteorică pentru agenții economici, instituții publice:

Facturarea serviciilor de alimentare cu apă potabilă se face lunar până în data de 15 ale lunii următoare astfel:

 • În funcție de consumul înregistrat de apometrul societății ;
 • În situația în care agentul economic este situat într-un imobil de tip condominiu, iar consumul de apă este contorizat și de un apometru de branșament, diferențele de consum dintre consumul înregistrat de apometrul de branșament și suma consumurilor aferente fiecărui imobil se repartizează în mod egal pe unitate imobiliară și se facturează individual inclusiv agenților economici;
 • Paușal conform Normativului 29/1993 pentru agenții economici care nu au contorizat consumul de apă (în funcție de specificul activității desfășurate), dar și în situațiile următoare:

- nu asigură montarea contoarelor de apă în toate locurile de consum aferente proprietăţii individuale;

- nu verifică metrologic contoarele la termenul de scadenţă;

- nu înlocuiește toate contoarele respinse metrologic (Laboratorul de metrologie va transmite lunar Servicului Comercial liste cu apometrele respinse metrologic în urma verificărilor efectuate);

- nu permite accesul operatorului pe proprietatea sa, în cazul suspiciunii de fraudă, pentru verificarea integrității contoarelor și a funcționării instalațiilor interioare de apă;

 1. în cazul defectării contorului de branşament din vina dovedită a utilizatorilor. În acest caz se adaugă separat, cheltuielile justificate aferente înlocuirii acestuia.

Facturarea serviciilor de canalizare se face lunar odată cu emiterea facturilor de apă și reprezintă 100% din cantitatea de apă facturată. Fac excepţie utilizatorii la care specificul activităţilor face ca o cantitate de apă să rămână înglobată în produsul finit, caz în care debitul de apă uzată evacuată se va stabili prin măsurarea acestuia sau pe baza unui breviar de calcul întocmit de utilizator şi însuşit de operator.

Utilizatorii care se alimentează din surse proprii şi care evacuează apă uzată în reţeaua de canalizare vor achita contravaloarea acesteia în baza contractului încheiat cu operatorul, în care se va specifica modul de măsurare sau determinare a cantităţilor evacuate, astfel:

 1. în funcție de consumul înregistrat de aparatul de măsură
 2. în funcție de consumul facturat în perioada similară a anului trecut ( dacă consumul de apă nu este contorizat)

Cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare se determină prin înmulţirea cantităţii specifice de apă meteorică comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator şi cu coeficienţii de scurgere recomandaţi de SR 1846-1:2006, utilizând formula de calcul:

Vremea:
Informare meteorologica:
Nu exista informari meteorologice recente.
citeste mai mult

Fonduri UE

Fonduri UE