ASVJ Petrosani
Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii, esti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii. Afla detalii aici. Inchide
Despre noi
Servicii
Proiecte
Informații Utile
Contact
RESTRICTII: Localitate: ANINOASA Intre orele: 09:00 - 13:00 Zona: Strazile;Libertatii, Republicii,Horea, Simion Barnitiu, M.Sadoveanu,M.Eminescu, Bucuresti, Ghe. Lazar; 

Protectia datelor cu caracter personal

 

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) a devenit direct aplicabil la nivelul Uniunii Europene.

APA SERV VALEA JIULUI S.A. prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automatizate şi manuale, în scop contractual şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale (emiterea facturilor de servicii, colectarea creanţelor legate de acestea precum şi rezolvarea solicitărilor în legătură cu activitatea desfăşurată de societate legate de furnizarea serviciilor de apă şi canalizare către cetăţeni). Datele personale sunt prelucrate pe toată durata contractuală, până la expirarea obligaţiilor contractuale şi a termenelor prevăzute de lege pentru arhivare.

Datele cu caracter personal sunt acele informaţii care privesc o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „persoana vizată”).

O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, printr-un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea este orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Datele personale sunt necesare emiterii facturilor pentru serviciile de apă şi canalizare prestate, pentru colectarea creanţelor legate de acestea precum şi rezolvării solicitărilor în legătură cu activitatea desfăşurată de APA SERV VALEA JIULUI S.A.

Conform Regulamentului Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), clienţii beneficiază de următoarele drepturi:

  • Dreptul la informare - dreptul de a primi informaţii privind activităţile de prelucrare desfăşurate de către APA SERV VALEA JIULUI S.A; 

  • Dreptul de acces – dreptul persoanei vizate de a obţine o confirmare din partea APA SERV VALEA JIULUI S.A. că sunt prelucrate datele personale sau nu; 

  • dreptul la portabilitate – posibilitatea de a primi datele personale într-un format structurat;

  • dreptul la opoziţie – dreptul de a se opune prelucrării datelor personale atunci când deserveşte un interes public sau un interes legitim;

  • dreptul la rectificare – dreptul persoanei vizate de a solicita corectarea datelor personale inexacte;

  • dreptul la ştergerea datelor (denumit şi „dreptul de a fi uitat”) – reprezintă dreptul persoanei vizate de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal în situaţia în care aceste date nu mai sunt necesare în vederea îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate, nu mai există temeiul juridic necesar prelucrării sau a fost retras consimţământul (în situaţiile în care este necesar consimţământul), datele trebuie şterse în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale sau datele personale au fost colectate în mod ilegal;

  • dreptul la restricţionarea prelucrării datelor – dreptul care poate fi exercitat in următoarele situaţii: persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor; când prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

Datele personale sunt prelucrate cu respectarea drepturilor persoanelor vizate şi vor fi protejate împotriva accesului neautorizat sau ilegal prin aplicarea unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate.

Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, datată, semnată şi transmisă către APA SERV VALEA JIULUI S.A la adresa de e-mail: protectiadatelor@asvj.ro.

Totodată, în situaţia în care persoana vizată consideră ca a fost încălcat vreunul din drepturile menţionate anterior, aceasta se poate adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Societatea noastră asigură respectarea prevederilor Regulamentului Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

 

Vremea:
Informare meteorologica:
Nu exista informari meteorologice recente.
citeste mai mult

Fonduri UE

Fonduri UE