ASVJ Petrosani
Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii, esti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii. Afla detalii aici. Inchide
Despre noi
Servicii
Proiecte
Informații Utile
Contact
RESTRICTII: Localitate: LUPENI Intre orele: 10:30 - 14:30 Zona: Cartier Stefan; 

DOCUMENTELE NECESARE ÎNCHEIERII CONTRACTELOR

 de furnizare / prestare servicii de alimentare cu apă și de canalizare

 

Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare utilizat este unic pentru urmatoarele categorii de utilizatori:

a) operator economic/ instituţie publică;

b) asociaţie de locatari/proprietari;

c) utilizator casnic/gospodarii individuale.


a) Documente necesare încheierii contractelor pentru operator economic/ instituţia publică sunt:

Documentele solicitate utilizatorului (în copie):

Actele de identificare ale societăţii/instituţiei:

   • certificat de înregistrare,
   • hotărâre de înfiinţare,
   • certificat constatator cu istoricul firmei emise de O.N.R.C.,
   • certificat de înregistrare fiscală în scopuri de TVA emis de ANAF.

Actele de identificare ale reprezentantului legal al societatii:

   • CI./B.I./ Pașaport Asociat/Administrator/Director General,
   • CI./B.I. împuternicit/delegat,
   • împuternicire (dacă este cazul).

Actele de identificare ale spațiului:

  • orice act din care reiese calitatea de proprietar;
  • orice act din care reiese dreptul de administrare sau de folosință a imobilului, extras de Carte Funciară pentru informare, plan de situație, releveu, din care  să rezulte suprafața spațiului construită/neconstruită (pavat/nepavat);

Actele pentru branșament apă /racord canal  (numai pentru branșament și/sau racord nou):

 • avizul tehnic de branşare apă  şi/sau racordare canal;
 • buletinul de verificare metrologică a contorului în copie;

Pentru operatori economici care solicita incheiere de contract pentru spaţiu inchiriat, sunt obligatorii:

 • copie act prin care sa se identifice proprietarul spatiului;
 • Certificat constatator emise de O.N.R.C. din care sa reiasă reprezentantul legal al societății (în cazul în care proprietarul este persoană juridică);
 • semnatura proprietarului pe contractul de furnizare/prestare încheiat de chiriaș.
 • formularul de contract în vigoare completat cu datele de identificare ale utilizatorului și ale împuternicitului (unde e cazul), semnat de utilizator și proprietarul spațiului (unde e cazul);
 • Anexa la contract completată corect şi lizibil pentru fiecare branșament;

b) Documentele necesare încheierii contractelor la Asociaţii de locatari/proprietari sunt:

Documentele solicitate Asociației (în original/copie):

Actele de identificare ale Asociației de proprietari:

  • Hotărâre judecătorească de înfiinţare a asociaţiei, statutul asociaţiei;
  • Acord de asociere semnat de toti proprietarii condominiului;
  • Protocol de desprindere a asociaţiei (unde e cazul);
  • Certificat de înregistrare fiscală în scopuri de TVA emis de ANAF;
  • Cont bancă;
  • Adresă de corespondență, telefon, e-mail;
  • Ștampila Asociației de locatari/proprietari;
  • Declarația Asociației de proprietari semnată și ștampilată, privind:

-  numărul de scări din imobil; numărul de etaje din imobil; numărul de apartamente din imobil; numărul de persoane din imobil; suprafața terenului deținut;

Actele de identificare ale reprezentanților legali al asociației:

 • CI./B.I. presedinte Asociație,
 • CI./ B.I. administrator,
 • Copie proces verbal încheiat în urma Adunării generale a membrilor Asociației de proprietari în cate a fost ales actualul președinte al Asociației de proprietari;
 • documente din care sa reiasă calitatea de administrator al asociatiei.

Actele pentru branșament apă /racord canal (numai pentru branșament și/sau racord nou):

 • avizul tehnic de branşare apă şi/sau racordare canal;
 • buletinul de verificare metrologică a contorului în copie;

        În cazul în care unul sau mai mulți  membrii ai Asociației de proprietari solicită trecerea la încasare directă, acestia  sunt  obligați  să prezinte operatorului următoarele documente:

 • acordul  Asociației  de Proprietari pentru trecerea la încasare directă (ANEXA 1 clic AICI pentru descărcare) prin care este confirmat faptul că:

- au sau nu debite restante pentru serviciul de apă și canalizare;

- au sau nu executat branșament separat;

- ultimul index luat în evidență de Asociația de Proprietari;

 • în situația în care utilizatorul înregistrează debite la Asociația de Proprietari, acesta va completa o ‘’DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE’’ prin care se angajează să achite aceste debite, astfel:

- la casierie orașului de care aparține utilizatorul;

- la casieria APA SERV VALEA JIULUI S.A. (aceste sume vor fi scăzute din debitul Asociației de Proprietari din care face parte utilizatorul);

        Dacă utilizatorul nu are executat branșament separat, trecerea la încasare directă se va putea face preluând la încasare directă toată scara.

 • formularul de contract în vigoare completat cu datele de identificare ale asociației, semnat de reprezentantul asociației;
 • Anexa la contract completată corect și lizibil pentru fiecare branșament.

c) Documentele necesare încheierii contractelor pentru utilizatori casnici/gospodării individuale sunt:

Actele de identificare ale utilizatorului si imputernicitului acestuia (daca este cazul): B.I./C.I.;

Actele de identificare ale spațiului:

 • orice act din care reiese calitatea de proprietar;
 • orice act din care reiese dreptul de administrare sau de folosință a imobilului(Donație, comodatar, chirie,certificat de mostenitor,coproprietar);

Actele pentru branșament/racord (numai în cazul branșamentului și/sau racordului nou):

 • avizul tehnic de branşare apă şi/sau racordare canal;
 • buletinul de verificare metrologică a contorului în copie pentru utilizatori casnici;
 • formularul de contract în vigoare completat cu datele de identificare ale asociației, semnat de reprezentantul asociației;
 • Anexa la contract completată corect și lizibil pentru fiecare branșament.

 

Vremea:
Informare meteorologica:
Nu exista informari meteorologice recente.
citeste mai mult

Fonduri UE

Fonduri UE