ASVJ Petrosani
Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii, esti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii. Afla detalii aici. Inchide
Despre
Clienţi
Servicii
Proiecte
Informatii
Contact
RESTRICTII: Localitate: PETROSANI Intre orele: 09:00 - 14:00 Zona: Str.1 Decembrie 1918,bl.57,59,61,63,65,67,69,71; 

Metodologia privind verificarea metrologică a

contoarelor de apă rece
 

Laboratorul de Metrologie din cadrul Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani este autorizat de Biroul de Metrologie Legală București (Autorizația nr. 050-12/25.09.2012) să efectueze verificări metrologice periodice la contoarele de apă rece  cu diametrul nominal între: 15mm ...25mm, inclusiv; 25mm ...40mm, inclusiv.

Infrastructura laboratorului utilizează  etaloane de lucru cu trasabilitate  atestată în Certificatul de etalonare și sunt utilizate în mod curent pentru verificarea metrologică a contoarelor de apă rece.

Pentru recunoașterea oficială a dreptului de efectuare a transmiterii unităților  de măsură prin verificări metrologice, Laboratorul de Metrologie din cadrul Apa Serv Valea Jiului S.A. demonstrează imparțialitate, independență și integritate.

Se supun controlului metrologic legal prin verificare metrologică mijloace de măsurare de lucru care sunt utilizate în măsurările din domeniile de interes public prevăzute la art.3 din OG 20/1992, aprobată cu modificări prin Legea 11/1994, cu modificările și completările ulterioare și sunt cuprinse în Lista Oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal în vigoare.

În temeiul Ordonanței Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea 11/1994, cu modificările și completările ulterioare, directorul general al Biroului de Metrologie legală emite Ordinul 148/15.05.2012 prin care se aprobă Lista Oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O.-2012.

L.O.-2012 stabilește categoriile și sortimentele de mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal, modalitățile de control metrologic legal aplicabile acestora cât și intervalele maxime admise între două verificări metrologice succesive.

În cazul contoarelor de apă rece, curată cu diametrul nominal până la 200 mm valabilitatea verificării metrologice este de 7 ANI începând cu data de 29.11.2012.

Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal se  execută în conformitate cu prevederile normelor de metrologie legală și/sau normelor de metrologie legală CEE.

Verificarea metrologică este executată, de verificatorii metrologi autorizați, pe Instalația de verificat contoare de apă, fabricată de Symet Germania.

Competența personalului laboratorului și satisfacerea nevoilor de instruire sunt evaluate permanent și sunt păstrate înregistrări disponibile de date din care reiese nivelul de calificare, instruire și experiență.

Laboratorul de Metrologie folosește, pentru verificarea metrologică a contoarelor de apă rece, metode standardizate  conform normativelor în vigoare, elaborată de Biroul Român de Metrologie Legală București și anume NML3-03/1-94 ”Contoare de apă rece”  și NML 003-05 ”Contoare de apă” (NML-Norma de metrologie legală).

Datorită cerințelor de exactitate și stabilitate impuse în utilizare, etaloanele de lucru din cadrul instalației de verificat se etalonează la 2 ani iar anual se efectuează testări (verificări intermediare) la acestea pentru a controla menținerea capabilității de măsurare stabilită la etalonare.

Prezentarea la verificarea metrologică periodică constituie obligația persoanelor fizice sau juridice care, în calitate de proprietar, utilizează sau încredințează spre utilizare mijloacele de măsurare supuse controlului legal. Proprietarul suportă cheltuielile aferente verificării metrologice.

În situațiile în care au avut loc incidente de natură să afecteze corecta funcționare a contorului de apă rece sau dacă, din cauza frecvenței mari de utilizare sau a regimurilor grele de exploatare, nu mai există garanția unor măsurari corecte, deținătorul are obligația de a scoate din uz mdm respectiv și de a se prezenta la verificarea metrologică, indiferent de data expirării termenului de valabilitate a verificării metrologice anterioare.

Pentru verificarea metrologicã a contoarelor de apã rece se procedeaza asfel:

  • A) Clienții (persoane fizice și agenți economici) anunță intenția de efectuare a verificării metrologice printr-o cerere scrisă la unul din punctele de lucru Apa Serv Valea Jiului S.A. pe raza căreia este adresa de unde urmează să fie demontate contoarele de apă rece în vederea verificării metrologice. În urma ruperii sigiliului de către reprezentantul Apa Serv Valea Jiului S.A., clientul poate, să își demonteze din instalație, transporte în laborator pentru verificarea metrologică și monteze în instalație, prin posibilități proprii contoarele de apă.

Ruperea sigiliului de la piulițele olandeze se efectuează numai de către reprezentantul Apa Serv Valea Jiului S.A., în urma constatării integrității acestuia cât și a volumului de apă consumat, întocmindu-se un proces verbal de desigilare în dublu exemplar, câte unul pentru fiecare parte.

  • B) Clienții (persoane fizice și agenți economici ) pot  solicita printr-o cerere scrisă sau comandă de lucru la Sectoarele Apa-Canal din cadrul Apa Serv Valea Jiului S.A., personal calificat corespunzător care sã execute lucrările de demontare, transport și montare. În acest caz pe lângã taxa de verificare se va lua și contravaloarea manoperei.

Clientul se prezintă la Biroul predare-primire din cadrul Laboratorului de Metrologie unde va completa o cerere tip care va fi analizată de către șeful laboratorului, acesta luând decizia modului de rezolvare  din punct de vedere  al capabilității satisfacerii cerinței, într-un timp cât mai scurt.

Clientul este informat de orice abatere de la cerere(ex.:cazul apariției unor disfunctionalități ca pana de curent, etc).

Rezultatul verificãrii metrologice se concretizeazã prin decizia ADMIS, atunci când contoarele de apă rece corespund integral reglementãrilor sau prin decizia RESPINS, în caz contrar. Aceastã decizie se consemneazã într-un Buletin de verificare metrologică, de cãtre verificatorul metrolog autorizat al Laboratorului de Metrologie, în urma evaluării rezultatelor procesului de verificare.

În cazul în care rezultatul verificãrii este Admis, contorul de apă rece va fi reinstalat la adresa respectivã și se va sigila în instalație, iar în cazul în care decizia este Respins, beneficiarul va achiziționa și monta un alt mdm sau va asigura repararea acestuia la un laborator care are aviz pentru activitatea de reparare.

Exploatarea, întretinerea, înlocuirea si verificarea metrologicã a contoarelor de apa rece montate la nivel de scarã de bloc(de branșament), gospodării individuale(cele din butoaie) cad în sarcina Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani.

Programul de lucru cu publicul este:

Luni - Joi orele:

 07:00 - 10:00 - primire contoare de apa rece;
 13:00 - 15:00 predare contoare de apa rece.

Vineri      orele:

 07:00 - 09:00 primire contoare de apa rece;
 11:00 - 12:30 - predare contoare de apa rece.

 Laboratorul de Metrologie functioneaza astfel:

Luni - Joi orele:
Vineri      orele:

 07:00 - 15:30                                                         
 07:00 - 13:00  

Vremea:
Informare meteorologica:
Nu exista informari meteorologice recente.
citeste mai mult

Fonduri UE Fonduri UE