ASVJ Petrosani
Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii, esti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii. Afla detalii aici. Inchide
Despre
Clienţi
Servicii
Proiecte
Informatii
Contact

Avizul de amplasament

 

Pentru eliberarea ”Avizului de amplasament” de către societatea noastră, în vederea obținerii autorizației de construire, este necesară o documentație care să conțină:

  1. Cerere (Nume,prenume/denumirea societății, domiciliul/sediul societății, lucrarea pentru care se solicită avizul și localizarea ei)
  2. Certificat de urbanism (copie xerox)
  3. Memoriu tehnic
  4. Plan de încadrare în zonă
  5. Plan de situație - scara 1:500 în două exemplare

Documentația se va înainta Serviciului Tehnic Exploatare din cadrul Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, pentru verificarea ei și transmiterea către secția care are în administrare rețelele din zona amplasamentului propus.

După vizarea documentației de către șeful secției, în termen de maxim 30 de zile de la depunerea completă a documentației, se emite avizul de amplasament care se va ridica de la Serviciul Tehnic Exploatare.

Avizul are valabilitate 1 an de la data emiterii.

  

 

Aviz de branşament şi racordare

 

Toți utilizatorii care au instalații de utilizare a apei vor avea acces de branșare/racordare la rețelele sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare.

Un utilizator trebuie să aibă de regulă un singur branșament de apă și un racord de canal, mai multe branșamente și/sau racorduri admițându-se în cazuri speciale, pe baza avizului operatorului, respectiv a societății noastre.

Branșarea/racordarea tuturor utilizatorilor de apă, indiferent în ce scop (casnic, tehnologic), la rețelele publice de alimentare cu apă și de canalizare se poate face doar în baza avizului definitiv eliberat de operator.
Eliberarea avizelor de branșament la rețeaua de distribuție a apei potabile și de racordare la sistemul de canalizare ape uzate, de către societatea noastră, se face, pentru gospodării individuale sau garaje, în baza unei solicitări scrise (cerere tip), care se găseşte la secţiile operaţionale, Centrele de Încasări, sau la biroul Relaţii cu Clienţii de la sediul soietăţii din Petroşani, str. Cuza Vodă, nr. 23.

Se precizează că pentru imobilele/garajele unde sunt și posibilități de racordare la sistemul de canalizare, este obligatorie obţinerea şi a avizului de racordare.

Pentru activități economice sau obiective de investiții eliberarea avizelor se face pe baza proiectului de execuție.

Documentația anexată la cererea pentru avizul definitiv va conține:

- memoriu tehnic privind descrierea soluțiilor adoptate în cadrul proiectului pentru branșarea/racordarea la rețeaua publică de alimentare cu apă și de canalizare;
- calculul privind debitul de apă solicitat și debitul de apă care urmează să fie deversat în rețeaua de canalizare. 

Menționăm că documentația trebuie sa mai conțină date referitoare la rețeaua de hidranți de incendiu, numărul și amplasarea acestora și tipul separatorului de uleiuri pentru spălătoriile auto și benzinării, dacă este cazul, în funcție de activitatea ce se va desfășura în incinta pentru care se solicită avizul.

Documentația se va înainta Serviciului Tehnic Exploatare din cadrul Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, pentru verificarea ei și transmiterea către secția care are în administrare rețelele din zona amplasamentului pentru care se solicită branșarea/racordarea.

După vizarea documentației de către șeful secției, în termen de maxim 30 de zile de la depunerea completă a documentației, se emite avizul de branșament sau racordare, care se va ridica de la Serviciul Tehnic Exploatare.

Realizarea de branșamente și racorduri de canalizare fără avizul operatorului este considerată clandestină și atrage, conform legislației în vigoare, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator, cât și pentru executantul lucrării.

 

Vremea:
Informare meteorologica:
Nu exista informari meteorologice recente.
citeste mai mult

Fonduri UE Fonduri UE